Dưới đấy là hình ảnh, color sắc, giá khuyến cáo cùng giá bán thực tế của 4 phiên bản, 10 màu sắc Honda Air Blade 2020.

Bạn đang xem: Air blade đen nhám 2020


Yn_YYc_bi
Yt_150cc_phanh_ABS__1.jpg" alt="*">