Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Loạt bài xích tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài tập giờ Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 5 hơn. Để thiết lập tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 5 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập anh văn lớp 5

Bài tập giờ đồng hồ Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go khổng lồ the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập giờ Anh lớp 5 thân kì 1 có đáp án

Unit 6: How many lessons vị you have today?

Unit 7: How bởi you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 5 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your xe đạp too fast!

Unit 13: What vì you vì on your không lấy phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you like to be in the future?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 gồm đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the thành phố or life in the countryside?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. đô thị b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ bài bản của nơi ở: thành phố, thị trấn, thức giấc lị

2. Đáp án a

Các đáp án còn lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ dạng con đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ vật ăn: trái cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án sót lại đều là từ nhằm hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. Thành phố C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who vì chưng you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The đô thị centre.

A. From B. To
C. With D. Of

6. Ha Noi and Ho bỏ ra Minh city are two big............. In the country.

A. Thành phố B. Country
C. Cities D. Countries

7. Mai: Where bởi vì you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – lớn B. Of - in – on
C. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: tp hà nội là một tp lớn ngơi nghỉ phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy ấy là số 187B mặt đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: tất cả 2 tòa tháp mập ở mặt đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: bạn sống thuộc ai? – mình sống với bố mẹ

5. Đáp án A

Dịch: căn hộ chung cư của anh ấy ngơi nghỉ xa trung thật tình phố.

6. Đáp án C

Dịch: thủ đô hà nội và tp hcm là 2 tp lớn của khu đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sinh sống ở căn hộ 18, tầng 2, tòa bên Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang nam ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt và uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big và tall ………………..……….. In front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London city in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: thành phố Quảng phái mạnh là quê hương của tía tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống ở 1 làng nhỏ tuổi ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: mái ấm gia đình cô ấy sống tại tầng 3 của tand tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: gồm một tòa tháp to lớn trước nhà tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là trong số những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của họ là ở số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường sơn là ngọn núi lâu năm nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở tp Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ dại - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: mau chóng – muộn

6. Đáp án b: thành phố - xóm quê

7. Đáp án c: lặng im - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order to make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống thuộc ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy rất đẹp không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó nghỉ ngơi số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống sinh hoạt đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là thành phố Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của khách hàng là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống cùng với ai?

……………………………………………………….

3.Quê của bạn ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của chúng ta trông như thế nào?

……………………………………………………….

5.Bạn tất cả sống với ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who do you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: vì you live with your grandparents?


ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH đến KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi giành riêng cho giáo viên và bài bác tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Các nhỏ xíu đang tìm đầy đủ dạng bài xích tập tiếng Anh lớp 5 để ôn luyện thêm ở trong nhà và muốn cải thiện trình độ của mình? Làm vậy nào để chuẩn bị môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 cực tốt để cách sang cấp cho trung học cơ sở? Sau đây Step Up sẽ tổng hòa hợp lại những bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 vừa đủ nhất để các bé nhỏ tham khảo.

*

1. Bài bác tập trọng âm giờ Anh lớp 5

Dưới đấy là một số bài xích tập trọng âm giờ Anh lớp 5. Có tác dụng thật nhiều bài xích tập liên quan đến trọng âm đã giúp bé xíu nhớ lâu, và thuận tiện làm phần này trọn điểm ở những bài thi.

a. Generous b. Sympathy c. Constancy d. Suspiciousa. Humorous b. Unselfish c. Attraction d. Acquaintancea. Loyalty b. Sincere c. Incapable d. Successa. Carefully b. Seriously c. Correctly d. Personallya. Excited b. Confident c. Interested d. Memorablea. Divorce b. Decorate c. Organise d. Promisea. Refreshment b. Intention c. Exciting d. Horriblea. Knowledge b. Marathon c. Athletics d. Maximuma. Difficult b. Interesting c. Volunteer d. Relevanta. Confidence b. Obedient c. Solution d. Supportivea. Whenever b. Separate c. Hospital d. Mischievousa. Introduce b. Marvelous c. Delegate d. Currencya. Develop b. Majority c. Partnership d. Conductiona. Counterpart b. Attractive c. Thắm thiết d measurementa. Understand b. Technical c. Parallel d. Governmenta. Belongs b. Egyptian c. Pyramid d. Centurya. Hi-jacket b. Suggestion c. Accurate d. Constructiona. Dedicate b. Descendant c. Reminder d. Impressive a. Remember b. Interview c. Technical d. Companya. Electric b. Fantastic c. Fascinate d. Computera. Investment b. Domestic c. Substantial d. Undergoa. Confident b. Remember c. Computer d. Influencea. Optimist b. Powerful c. Terrorist d. Contrarya. Destruction b. Government c. Contribute d. Depressiona. Institute b. Encounter c. Specific d. Consumptiona. Tableland b. Apparent c. Applicant d. Atmospherea. Element b. Satellite c. Eleven d. Vulnerablea. Arrival b. Technical c. Proposal d. Approvala. Empire b. Employer c. Conductor d. Transistora. Celebrate b. Fascinating c. Survive d. Elephant a. Habitat b. Generate c. Canoe d. Penaltya. Expression b. Decisive c. Dependent d. Independence a. Decision b. Reference c. Refusal d. Importanta. Cooperate b. Permanent c. Recognise d. Industry a. Attractive b. Sociable c. Dynamic d. Conservativea. Entertain b. Enjoyable c. Anniversary d. Introduce a. Approval b. Attractive c. Sacrifice d. Romantica. Conical b. Ancestor c. Ceremony d. Traditionala. Thắm thiết b. Following c. Summary d. Physicala. Maintenance b. Appearance c. Develop d. Differenta. Contractual b. Significant c. Asia d. Demandinga. Appearance b. Measurement c. Counterpart d. Culturala. Majority b. Minority c. Partnership d. Enjoyablea. Marvelous b. Argument c. Apoplectic d. Maximuma. Departure b. Separate c. Necessary d. Wrongdoinga. Attention b. Appropriate c. Terrible d. Non-verbalaccording b. Informality c. Expensive d. Acceptablea. Assistance b. Consider c. Politely d. Complimenta. Mischievous b. Family c. Supportive d. Suitablea. Memory b. Typical c. Reward d. Marketing

2. Bài tập vạc âm giờ Anh lớp 5

Cách dạy các bạn nhỏ học phân phát âm giờ đồng hồ Anh vô thuộc quan trọng bởi nó sẽ là nền tảng giỏi và là ưu thế khi giao tiếp giờ Anh sau này. Ở trên lớp thầy cô thường đưa ra những bài bác tập trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 5, các nhỏ bé chỉ chú ý việc ghi nhớ từ vựng lại không tự biết cách luyện phát âm. Để ôn luyện cải thiện thêm phần đa kỳ thi sinh hoạt trên trường về phần bài xích tập phân phát âm giờ Anh lớp 5, hãy đọc những câu bên dưới :

Chọn từ có cách vạc âm không giống so với các từ còn sót lại :

A. Early B. đô thị C. Usually D. My
A. Always B. Face C. Have D. Playface
A. Lượt thích B. Film C. Dinner D. Evening A. Study B. Up C. Surf D. Bus
A. Twice B. Ride C. Kind D. Fishing
A. Come B. Centre C. Bicycle D. Once
A. Went B. Get C. Never D. Where
A. Trip B. With C. Did D. Nice
A. Stay B. Play C. Bay D. Watch

3. Bài tập từ bỏ vựng giờ Anh lớp 5

Lớp 5 là giai đoạn quan trọng đặc biệt cho việc định hướng lựa chọn phương thức học tự vựng tiếng Anh cân xứng cho trẻ. Và kiến thức và kỹ năng về ngữ pháp cần phải được hệ thống cụ thể và bài xích bản. Vậy đề nghị hay rèn luyện cho bé ngay từ khi bắt đầu, đấy là những bài xích tập trường đoản cú vựng nhằm các bé nhỏ có thể tăng cách lưu giữ từ vựng giờ Anh hiệu quả.

Bài 2: chọn nghĩa đúng của từ

twenty a. đụng vậtthese b. 20animal c. Anh traiolder brother d. Camfriend e. Các chiếc nàyorange f. Bạn bè

Bài 1: lựa chọn từ khác một số loại với những từ còn lại

a. My b. Your c. Birda. Tuesday b. Thursday c. Yeara. Summer b. November c. Springa. Pen b. Usually c. Sometimesa. School b. Pink c. Greena. Boy b. Am c. Area. They b. We c. Nowa. Go b. Color c. Havea. Family b. Mum c. Dada. Listen b. Answer c. Question

4. Bài nghe giờ Anh lớp 5

Các bài nghe và bài tập giờ Anh lớp 5 học kỳ 1 được tổng thích hợp trong file Audio CD bên dưới đây, nằm trong bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 vày Nhà xuất phiên bản Giáo dục vn phát hành. Đây là tài liệu giúp những em học viên cải kỹ năng nghe, xây dựng gốc rễ tiếng Anh tiến bộ. Mời các bạn tham khảo.

Bài nghe phần 1

*

Link nghe phần 1

Bộ sách tiếng Anh lớp 5 được soạn và sản xuất giúp những em học tập sinh có chức năng giao tiếp giờ Anh hiệu quả. Những em sẽ tiến hành trang bị con kiến thức rất đầy đủ kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết với những bài xích anh văn lớp 5 đầy sống động. Những bài tập vào đó, ưu tiên nhì kỹ năng: Nghe cùng Nói. Cuốn sách tiếng Anh lớp 5 tất cả 2 tập, với khá nhiều chủ đề không giống nhau, thân cận và không còn xa lạ với những em, tự đó những em học tập tiếng Anh một cách dễ dàng, hiệu quả. Bài nghe tiếng Anh lớp 5 phần 2

*

Link nghe phần 2

Các bài xích nghe tiếng Anh lớp 5 được tổng hợp cùng đăng tải, giúp các em học viên ôn tập giờ Anh công dụng và chủ động hơn. Các bài nghe được thiết kế với tương ứng với từng unit vào sách giáo khoa và bài tập, phân loại theo những chủ đề nhất định. Lúc học, những em bật file nghe theo unit mình buộc phải và nghe. Âm thanh rõ ràng, không lẫn tạp âm, giọng nói chuẩn giúp ích cho các em rất nhiều trong câu hỏi phát triển khả năng nói cùng nghe giờ Anh.

5. Bài bác tập thu xếp câu

Hiện tại có tương đối nhiều chương trình để các nhỏ nhắn ôn luyện để tương xứng với kỹ năng và chuyên môn của mình. Như học tập online, trung tâm, xuất xắc học ứng dụng trực con đường để học tập tập với ôn luyện, và cái thông dụng nhất là phần mềm điện tử, hay được các bạn học sinh xuất xắc phụ huynh tìm kiếm kiếm, các nhỏ xíu có thể ôn tập đầy đủ dạng đề hay bài bác kiểm tra tương quan đến bài xích tập giờ Anh lớp 5 thì thừa khứ đơn, hiện tại tại..bài tập bố trí câu tiếng Anh lớp 5 violet, hay phần lớn dạng bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 nâng cao violet để nâng cao trình độ của mình. Lấy một ví dụ :

Sắp xếp lại câu cho đúng

1.Where/from/are/you?…………………………………………………………

2. These/ bags/ are /school.……………………………………………………

3. They /box /are/ in /the.………………………………………………………

4. Subject/ What’s /your /favorite?…………………………………………….

5. I/ English / & / Art/ have.…………………………………………………

6. You / have /do / When /English?……..……………………………………

7. Birthday/ When /your is?……………………………………………………

8. You/ like/ Do/ Math?………………………………………………………..

9. Dance/ I / can’t.………………………………………………………………

10. Birthday/ When /your is?…………………………………………………

11. What/ spring /in/ like / is / the / weather / ?……………………………

12. Isn’t / going / to lớn / Hoi An / Minh / next / week / .…………………………

13. Is / it / here / your / house / How far / from / lớn / ?………………………

14. Straight / Go / turn / & / ahead / right /…………………………………

15. The / swimming pool / is / Where / ?……………………………………………

16. Is/ my/ this/ school? ………………………………………………………………… 

17. Thu’s/ is/ small/ house. ………………………………………………………… 

18. Students/ are/ there/ hundred/ nine/ school/ in/ the. ………………………..

19. Book/ is/ there/ desk/ in/ the/ a. …………………………………………………

20. On/ the/ is/ classroom/ my/ second/ floor. …………………………………..

21. Housework/ do/ you/ the/ do/ day/ every? ……………………………………….

22. From/ i/ past/ eleven/ seven/ to/ quarter/ classes/ have/ a. ………………. 

23. O’clock/ at/ go/ i/ bed/ ten. ……………………………………………………. 

24. Tuesday/ have/ we/ history/ on. ………………………………………………

25. Friday/ on/ does/ lan/ math/ have? ………………………….……………………

6. Bài xích tập tiếng Anh lớp 5 theo form lịch trình mới

Những phần bài xích tập giờ Anh lịch trình mới cung ứng cho những em phần lớn dạng bài bác tập anh văn lớp 5 mới nhất được tổng phù hợp đầy đủ. Việc giải giờ đồng hồ Anh lớp 5 bài tập này sẽ giúp các tiếp thụ được mọi từ vựng cần thiết và áp dụng linh hoạt mang lại sau này. Để nâng cấp khả năng giải bài tập giờ Anh lớp 5 cho bé, cha mẹ có thể bổ sung thêm vốn trường đoản cú vựng cho bé nhỏ để bé bỏng có thể hiểu đề và giải đề nhanh hơn. Phụ huynh có thể xem thêm sách học tập từ vựng tiếng Anh dành cho nhỏ bé Siêu sao tiếng Anh.

Xem thêm: Mua bán tủ nhựa đài loan thanh lý, mua bán tủ quần áo nhựa cũ giá rẻ tại tphcm

*
*
*
*

Việc có tác dụng những bài tập anh văn lớp 5 rất quan trọng đặc biệt để giúp trẻ rèn luyện theo thành thói quen và phản xạ tiếng Anh mang đến bé.

Trên phía trên Step Up đã thông tin không thiếu thốn về những bài tập giờ Anh lớp 5 để trẻ tham khảo và ôn tập. Hy vọng sẽ giúp trẻ được phần nào về môn giờ Anh. Để giải bài xích tập tốt, thì trẻ con cũng cần rèn luyện thêm về ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ và hấp thụ thêm từ vựng sẽ giúp trẻ học tác dụng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các nhỏ bé học kết quả !