Dài áo (Da): đo từ xương ót (chân cổ sau) mang lại ngang mông, khoảng chừng ngang mắt cá chân tay, độ dài tuỳ ý.–Ngang vai (Nv): đo từ đầu vai trái sang trọng đầu vai phải.–Dài tay (Dt): đo từ đầu vai mang lại khuỷu tay.–Vòng cổ (Vc): đo vừa gần kề quanh vòng chân cổ.–Vòng ngực (Vn): đo vừa sát quanh địa điểm nở tuyệt nhất của ngực.–Vòng mông (Vm): đo vừa tiếp giáp quanh khu vực nở độc nhất của mông.

Bạn đang xem: Cách vẽ tay áo sơ mi


*

B: CÁCH TÍNH VẢI ÁO SƠ mi NAM CĂN BẢN.

-Khổ vải 0,9m: 2 (dài áo + lai + đường may) + (bề lâu năm tay + lai + mặt đường may).-Khổ vải 1,2m: dài áo + dài tay + lai + đường may.-Khổ vải 1,6m: dài áo + lâu năm tay + lai + con đường may.

C: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ mi NAM CĂN BẢN.

Đối cùng với áo sơ mày của nam giới thường vận dụng may bâu đứng (tơ-năng) đồng thời bởi thể hình của phái mạnh có bắp cơ sinh hoạt vai nở yêu cầu áo luôn luôn tất cả phần chồm vai.Chính vì vậy các kích cỡ trên áo thường được tính luôn luôn cả phần chồm vai: dài áo, hạ cổ, hạ ngực, vào cổ, ngang vai.

1: Thân Trước.-Đinh áo: từ biên vải vóc đo vào 4cm.-Đường giao khuy: trường đoản cú đinh áo đo vào 1,5cm.AB: nhiều năm áo = da – 1/10 Vc (vai chồm).AC: hạ nách = 1/4 Vn.

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc – 0,5cm.AF: hạ cổ = AE = 1/6Vc – 0,5cm.Nối EF. O là vấn đề giữa của EF.Nối OE1. Bên trên đoạn OE1 đem OO1 = 1cm.Vẽ cong vòng cổ thân trước qua E, O1, F.


*Vẽ sườn vai áo.AG: ngang vai = 50% Nv – 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Nối đường sườn vai EH.

*Vẽ vòng nách áo.CC1: ngang ngực = 1/4 toàn quốc + 3cm -> 4cm cử rượu cồn (tuỳ ý).CC2 = AG – 2cm.Nối HC2. Bên trên đoạn HC2 mang điểm thân I.C2I = 1/2 HC2.Nối C1I. Trên C1I lấy điểm giữa J.Nối JC2. Trên JC2 lấy điểm giữa K.Vẽ cong vòng nách HIKC1 giống như như phương pháp vẽ vòng nách áo sơ-mi nữ.

*Vẽ suờn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 2cm -> 3cm cử hễ (tuỳ ý).Nối đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.BS:sa vạt = 2cm. Vē cong lai áo B1S.


*

2: Thân Sau.Sau khi giảm thân trước, đặt thân trước lên phần vải vóc vẽ thân sau, lấy dấu:-Chiều lâu năm thân trước.-Hạ nách thân trước.AB: dài thân sau = da +1/10 Vc.AC: hạ nách = 1/4 việt nam + 2/10 Vc (2 lần chồm vai).

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc + 0,5cm.AF: hạ cổ = 1/10 Vc (chồm vai) + 0,5cm.Vẽ hình chữ nhật AEE1F. Trên đoạn E1F mang điểm F1.E1F1 = F1F.Vẽ cong vòng cổ thân sau qua EF1F tương tự như như phương pháp vẽ vòng cổ thân sau áo sơ mày nữ.

*Vẽ suờn vai.AG: ngang vai = một nửa Nv + 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Vẽ đuờng sườn vai tựa như như bí quyết vẽ con đường sườn vai thân trước.

*Vẽ vòng nách.CC1: ngang ngực = 1/4 toàn nước + 3cm -> 4cm cử hễ ( tuỳ ý).CC2 = AG – 1cm. Nối HC2.Trên đoạn HC2 đem điểm giữa I.C2I = 50% HC2. Nối C1I.Trên đoạn C1I lấy điếm giữa J.C1J = JI. Nối C2J.JK = 1/3 KC2.Vẽ cong vòng nách qua những điểm H, I, K, C1.

*Vẽ sườn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 3cm -> 4cm cử cồn (tuỳ ý).Vẽ nối mặt đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.Nối thẳng con đường BB1.


*

3: Tay Áo.AB: dài tay = Dt.AC: hạ nách tay = 1/10 nước ta + 3cm.

*Vẽ nách tay.CC1: ngang nách tay = 1/4 toàn quốc – 1cm.Nối AC1. E là vấn đề giữa.Vẽ cong vòng nách tay trước C1E A như sau:-Đoạn C1E vẽ cong vào 0,5cm.-Đoạn EA vẽ cong ra bên ngoài 1,5cm.EF = 1cm.AA1 = 3cm.Vẽ cong vòng nách tay sau C1F A1 A theo vòng nách tay trước.

*Vẽ sườn tay với lai tay.BB1: cửa ngõ tay = CC1 – 2cm -> 3cm.Nối sườn tay C1B1. Bớt sườn tay B1B2 = 1cm.Vẽ cong lai tay qua BB2.


4: Bâu Áo.a.Cách vẽ.Vẽ bâu áo tơ-năng (tenant) dạng hở hoặc dạng chân ôm tuỳ ý.Cách vẽ bâu tenant dạng hở tương tự như biện pháp vẽ bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.


*

*Cách vẽ bâu dạng chân ôm.Chân bâu: tựa như như giải pháp vẽ bâu tơ-năng dạng chân ôm áo phụ nữ.AB: dài bâu = 1/2 vòng cổ trên thân của áo (đo tới con đường đinh áo).AC: bề cao chân bâu = 3cm (tuỳ ý).BB1 = 2cm.O là điểm giữa của AB.Vẽ cạnh dưới của chân bâu AOB1. Đoạn OB1 vẽ cong 0,3cm.BD = AC – 0,5cm = 2,5cm.O1 là vấn đề giữa của CD.Vẽ cạnh trên của bàn chân bâu CO1D. Vẽ cong đoạn O1D.DD1 = 1,5cm. Nối B1D1.Chân bâu qua các điểm AOB1D1O1C.

*Lá bâu.CE = 3cm.EF: bề cao lá bâu = AD + 1cm = 4cm.EG: bề dài lá bâu = CD1 – 1,5cm phần giao khuy.GG1 = 1,5cm.O2 là điểm giữa của đoạn EG.Vẽ cạnh bên dưới của lá bâu EO2G1. Đoạn O2G1 vẽ cong.HH1 = 2cm.O3 là điểm giữa của đoạn FH.Vẽ cạnh bên trên của lá bâu FO3H1G1.Lá bâu qua những điểm E, O2, G1, H1, O3, F.

b.Cách cắt.-AC là con đường vải cấp đôi.-Tùy theo kiếu bâu dạng chân liền xuất xắc chân rời để cắt những lớp vải bâu.-Cắt 1 lớp vải lót ko chừa đường may.-Cắt 2 lớp vải vóc bâu chừa đa số 1cm chung quanh.

5: Vẽ Đô Sau (Cầu Vai).Đặt thân sau lên phần vải vóc vẽ đô áo và vẽ đô áo nhờ vào thân sau.FB: chiều cao đô áo = 1/10 Vn.Đường AB biện pháp đường vải gấp rất nhiều lần của thân sau 0,5cm (để khi ăn diện vào đô áo không bị cǎng).


*

6: Túi Áo.AB: mồm túi = 1/4 Nv + 0,5cm.AC: dài túi = miệng túi + 2cm = AB + 2cm.CD: đáy túi = miệng túi + 0,5 cm.BB1 = 1cm.DD1 = sút xéo lên 1cm.Vẽ cong lòng túi tại C và tại D1.

D: QUY TRÌNH MAY ÁO SƠ mi NAM CĂN BẢN.

1.May bâu áo: giống như như biện pháp may bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.2.Lên lai tay: áp dụng nét chỉ may mí vội vàng mép.3.Ráp đô áo: áp dụng nét may can.4.Ráp sưòn vai.5.Ráp bâu vào thân áo: vận dụng may tra lật đè mí.6.Ráp tay vào thân áo: áp dụng đưòng may can lật.7.Ráp đuờng sườn thân và mặt đường sườn tay áo: áp dụng nét may can.8.Lên lai áo: áp dụng đường may mí ngầm.9.May túi áo+May miệng túi: áp dụng nét may mí gấp mép.+Ráp túi vào thân áo: áp dụng nét chỉ may mí gấp mép.10.Thùa khuy, kết nút.11.Hoàn tất sản phẩm.

Nguồn nội dung bài viết: Sách Kỹ Thuật giảm May Căn bạn dạng Và năng động (nxb: Phụ Nữ)

Chia sẻ hình hình ảnh chủ đề vẽ ống tay áo sơ ngươi nữ tiên tiến nhất và đẹp nhất hiện tại, cùng xem chi tiết phía dưới bài viết.

Xem thêm: Cách Làm Cơm Cuộn Rong Biển Không Cần Mành Tre, Bạn Tin Không?

vẽ ống tay áo sơ mi nữ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Áo sơ mày Nhật bạn dạng Sen dòng người vợ thắm ngọt phần cổ áo dài tay áo ngày xuân hoang dã rắn áo color vẽ sakurafashionvn

Vừa rồi bạn đã chiêm ngưỡng tủ đựng đồ vẽ ống tay áo sơ mi nữ, bạn đừng chậm tay tải về phần nhiều hình hình ảnh ưng ý độc nhất về vẽ tay áo sơ ngươi nữ. Xem những nội dung khác tại áo sơ mi vì chưng website bestslim.edu.vn tổng hợp và biên soạn.