TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

*

*

*

*

Liên kết hữu ích
Mưa TD Đài KTTV Tây Nguyên
Mưa Vrain Wactec Mưa nhân dân Hồ sơ công việc Dữ liệu CDH Chính phủ
Bộ tài nguyên và môi trường
Trung tâm KTTV Quốc gia Trung Tâm Dự Báo KTTV Trung Ương Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Khí Tượng Thủy Văn Trung tâm Mạng lưới KTTV và môi trường Trung Tâm Tư Liệu Khí Tượng Thủy Văn Viện Khoa học Khí Tượng Thủy Văn Đài Khí Tượng Thủy Văn khu vực Đông Bắc Đài Khí Tượng Thủy Văn khu vực Nam Trung Bộ Đài Khí Tượng Thủy Văn khu vực Tây Nguyên Đài Khí Tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học - ĐHKHTN - ĐHQGHN Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Phú Thọ Dự báo thời tiết bão lụt Việt Nam


*
Hôm nay : 63
*
Hôm qua : 264
*
Tháng này : 11269
*
Năm này : 86160
*
Tổng cộng : 184896
*
Lượt : 125
*
Tổng lượt : 1061641
*
Đang truy cập : 5

Cơ quan chủ quản: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Vị trí và chức năng
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đăk Nông (sau đây gọi tắt là Đài Đăk Nông) là đơn vị trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi tỉnh Đăk Nông; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.Đài Đăk Nông là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Nhiệm vụ và quyền hạn1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực được giao; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc.3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn:a) Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường và định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;d) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn và môi trường trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.đ) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia ở cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thuỷ văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.5. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.c) Vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.d) Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Đài Đăk Nông.đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.e) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.6. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.7. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.9. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Đài Đăk Nông.13. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Đài Đăk Nông theo quy định.14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên giao.

Bạn đang xem: Đài khí tượng thủy văn


×
Đài KTTV tỉnh Đăk Lăk

Đài KTTV tỉnh Đăk Lăk


Vị trí và chức năng
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đăk Nông (sau đây gọi tắt là Đài Đăk Nông) là đơn vị trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi tỉnh Đăk Nông; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.Đài Đăk Nông là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Nhiệm vụ và quyền hạn1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực được giao; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc.3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn:a) Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường và định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;d) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn và môi trường trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.đ) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia ở cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thuỷ văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.5. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.c) Vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.d) Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Đài Đăk Nông.đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.e) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.6. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.7. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.9. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Đài Đăk Nông.13. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Đài Đăk Nông theo quy định.14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên giao.


×
Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng

Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng


Vị trí và chức năng
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Đài Lâm Đồng) là đơn vị trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.Đài Lâm Đồng là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ và quyền hạn1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực được giao; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc.3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn:a) Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường và định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;d) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn và môi trường trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.đ) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia ở cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thuỷ văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.5. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.c) Vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.d) Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Đài Lâm Đồng.đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.e) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.6. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.7. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.9. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Đài Lâm Đồng.13. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Đài Lâm Đồng theo quy định.14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên giao.


×
Đài KTTV tỉnh Kon Tum

Đài KTTV tỉnh Kon Tum


Vị trí và chức năng
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Đài Lâm Đồng) là đơn vị trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.Đài Lâm Đồng là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ và quyền hạn1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực được giao; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc.3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn:a) Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường và định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;d) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn và môi trường trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.đ) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia ở cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thuỷ văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.5. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách.b) Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.c) Vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.d) Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Đài Lâm Đồng.đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.e) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.6. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.7. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.9. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Đài Lâm Đồng.13. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Đài Lâm Đồng theo quy định.14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên giao.


×
Mạng lưới trạm và Thông tin

Mạng lưới trạm và Thông tin


Vị trí và chức năng
Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin khí tượng thủy văn là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Đài) có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Đài quản lý, chỉ đạo và thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi quản lý của Đài; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn của Đài; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc Đài.3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn:a) Xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn và môi trường, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu trong phạm vi tỉnh Gia Lai.b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường và định vị sét thuộc thẩm quyền quản lý và theo phân công của Giám đốc Đài.c) Tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và định vị sét thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách và theo phân công của Giám đốc Đài.d) Đề xuất, trình phương án thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn, môi trường trong phạm vi quản lý của Đài; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.đ) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn và môi trường được giao quản lý.e) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Đài và theo phân công của Giám đốc Đài.g) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.4. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Đài.b) Tham gia xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài.c) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách và theo phân công của Giám đốc Đài.d) Tham gia xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Đài.đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài.e) Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cổng thông tin điện tử của Đài.5. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường, định vị sét và thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn cho viên chức các đơn vị trực thuộc Đài.6. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường, định vị sét và thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài.7. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài.8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.9. Tham gia kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền và phân công của Giám đốc Đài.10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường, định vị sét và thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài.11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường, định vị sét và thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài và quy định của pháp luật.12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.13. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài giao.


×
Dự báo

Dự báo


Vị trí và chức năng
Phòng Dự báo khí tượng thủy văn là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Đài) có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Đài quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác dự báo, cảnhbáo khí tượng, thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi quản lý của Đài; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn1. Tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Đài; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trựcthuộc.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trực thuộc.4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ở cấp khu vực; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thuỷ văn trong phạm vi khu vực quản lý của Đài;b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực quản lý của Đài;c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định cho khu vực Tây Nguyên;d) Theo dõi các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai;đ) Tham gia giám sát kế hoạch tác động vào thời tiết trong phạm vi quản lý của Đài và theo phân công của Giám đốc Đài.5. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài.6. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài.7. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo quy định của pháp luật.8. Tham gia kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền và phân công của Giám đốc Đài.9. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Giám đốc Đài.10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.12. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài giao.

Xem thêm: Máy tiệt trùng bình sữa con cưng, có tốt không


×
Kế hoạch Tài chính

Kế hoạch Tài chính


Vị trí và chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Đài) có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Đài quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý tài sản, thống kê trong phạm vi quản lý của Đài. Nhiệm vụ và quyền hạn1. Xây dựng các văn bản quản lý về kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý tài sản thuộc thẩm quyền; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.2. Tổng hợp, lập kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Đài.3. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ khoa học công nghệ; thẩm định danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản, danh mục dự án đầu tư trung hạn và hàng năm, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện báo cáo quyết toán hàng năm và báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án của Đài.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý vật tư tài sản và đầu tư xây dựng đối với các đơn vị trực thuộc.5. Quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Đài:a) Tổng hợp và đề xuất phương án xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) đối với các đơn vị trực thuộc Đài theo quy định hiện hành;b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Đài; hướng dẫn kiểm kê tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;c) Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Đài;d) Đề xuất danh mục tài sản nhà nước có giá trị lớn cần đăng ký theo quy định.6. Thực hiện công tác tài chính, kế toán và lưu trữ, bảo mật hồ sơ, chứng từ; thực hiện các chế độ chính sách, các định mức chi tiêu và các thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật.7. Xây dựng kế hoạch tiền lương và quản lý quỹ tiền lương của Đài; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.8. Quản lý, theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động dịch vụ trong phạm vi quản lý của Đài.9. Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.10. Tham gia kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền và phân công của Giám đốc Đài.11. Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đài; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.12. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài giao.

*

DANH MỤC NỘI DUNG

Giới thiệu chung
Tin tức
Dự báo Khí tượng
Dự báo Thủy văn
Phổ biến kiến thức
Các hoạt động của tổ chức - Đoàn thể
Bản đồ mạng lưới
*

*

*

Bắc Ninh
*
Quảng Ninh
*
Bắc Giang
*
Cao Bằng
*
Hải Phòng
*
Lạng Sơn
*

*
Tin lũ
*
TIN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM
*
BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG
*
BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG
*
BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG
*
DỰ BÁO THỜI TIẾT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2021

DỰ BÁO THỜI TIẾT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2021


Bộ Tài nguyên và môi trường
TT KTTV Quốc gia
TT Thông tin TN&MTViện KTTVĐài KTTV KV Nam Bộ
TT DB KTTV Trung ương
Công ty vật tư KTTV

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Số 1 - Trần Tất Văn - Kiến An - Hải Phòng

Bản quyền thuộc về ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐÔNG BẮC. Thiet ke web hai phong Vina
Web.vn