Giáo sư Xoay: "Làm sáng chế rất áp lực"

Đinh Tiến Dũng (giáo sư Xoay) ko ít lần phải đồng ý sản phẩm mình làm ra dở cùng cố gắng tìm "phao trung ương lý" để đi qua khó khăn.

Bạn đang xem: 'giáo sư xoay' đinh tiến dũng: tôi càng cố nghiêm túc thì lại càng không nghiêm túc


Eq
Rej
N1Ry
Zbd2-y7MSq
Ow" alt="*">