Điểm chuẩn Đại học tập Văn Hóa tp hà nội năm 2023 theo cách làm điểm thi xuất sắc nghiệp đang được ra mắt đến các thí sinh chiều ngày 22/8.

*

*

 
Bạn đang xem: Văn hóa hà nội điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại học tập Văn Hóa hà thành năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Văn Hóa tp hà nội năm 2023 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn Hóa hà thành năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại học Văn Hóa hà thành - 2023

✯ Điểm chuẩn xét học bạ - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi thpt - Xem tức thì
Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7320101 Báo chí C00 28.27
2 7320101 Báo chí D01 27.39
3 7320305 Bảo tàng học C00 21.64
4 7320305 Bảo tàng học D01 20.76
5 7810101C Du kế hoạch - hướng dẫ du lịch Quốc tế D01 23.17
6 7810101B Du kế hoạch - Lữ hành, chỉ dẫn du lịch C00 25.82
7 7810101B Du lịch - Lữ hành, giải đáp du lịch D01 24.94
8 7810101A Du định kỳ - văn hóa du lịch C00 24.3
9 7810101A Du định kỳ - văn hóa du lịch D01 23.42
10 7320402 Kính doanh xuất bản phẩm C00 22.76
11 7320402 Kính doanh xuất bản phẩm D01 21.88
12 7380101 Luật C00 27.54
13 7380101 Luật D01 26.66
14 72202001 Ngôn ngữ Anh D01 27.66
15 7320205 Quản lý thông tin C00 25.17
16 7320205 Quản lý thông tin D01 23.41
17 7229042A Quản lý văn hóa truyền thống - chính sách văn hóa và làm chủ nghệ thuật C00 22.67
18 7229042A Quản lý văn hóa truyền thống - chính sách văn hóa và cai quản nghệ thuật D01 21.79
19 7229042C Quản lý văn hóa - thống trị di sản văn hóa C00 22.42
20 7229042C Quản lý văn hóa truyền thống - làm chủ di sản văn hóa D01 21.54
21 7229042E Quản lý văn hóa truyền thống - tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hóa C00 27.3
22 7229042E Quản lý văn hóa truyền thống - tổ chức sự khiếu nại văn hóa D01 27.3
23 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành C00 26.61
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25.73
25 7320201 Thông tin - Thư viện C00 22.56
26 7320201 Thông tin - Thư viện D01 21.68
27 7220112A Văn hóa các DTTS nước ta - tổ chức triển khai và cai quản văn hóa vùng DTTS C00 20.64
28 7220112A Văn hóa các DTTS vn - tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS D01 19.76
29 7220112B Văn hóa những STTS việt nam - tổ chức và quả lý du lịch vùng DTTS C00 21.37
30 7220112B Văn hóa những STTS nước ta - tổ chức và quả lý du lịch vùng DTTS D01 20.49
31 7229040B Văn chất hóa học - nghiên cứu truyền thông C00 27.49
32 7229040B Văn hóa học - nghiên cứu và phân tích truyền thông D01 26.61
33 7229040A Văn chất hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa C00 23.65
34 7229040A Văn hóa học - nghiên cứu văn hóa D01 22.77
35 7229040C Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống đối ngoại C00 27
36 7229040C Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống đối ngoại D01 26.12
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 tại phía trên
Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi thpt 2023

Hiện trên điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Văn Hóa thủ đô chưa được công bố


2k6 thâm nhập ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

*


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn Hóa thủ đô mới độc nhất vô nhị đã ưng thuận được công bố. Những thí sinh quan sát và theo dõi ngay thông tin về điểm chuẩn chỉnh của thể của từng ngành tại đây!


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học văn hóa truyền thống Xét tuyển chọn Theo hiệu quả Thi THPTQG Năm 2023

STT

THÔNG TIN NGÀNH

1

Mã ngành/ chăm ngành: 7220201Tên ngành/ chuyên ngành: ngôn từ Anh
Tổ hòa hợp gốc: D01Điểm chuẩn tổ thích hợp gốc: 27,66Điểm chuẩn tổ phù hợp khác:

2

Mã ngành/ chăm ngành: 7810103Tên ngành/ siêng ngành: quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành
Tổ phù hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hòa hợp gốc: 26,61Điểm chuẩn tổ hòa hợp khác: 25,73

3

Mã ngành/ chuyên ngành: 7380101Tên ngành/ chăm ngành: Luật
Tổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn tổ hợp gốc: 27,54Điểm chuẩn tổ thích hợp khác: 26,66

4

Mã ngành/ siêng ngành: 7320101Tên ngành/ chuyên ngành: Báo chí
Tổ vừa lòng gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp gốc: 28,27Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp khác: 27,39

5

Mã ngành/ chăm ngành: 7320402Tên ngành/ chuyên ngành: sale xuất phiên bản phẩm
Tổ vừa lòng gốc: C00Điểm chuẩn tổ đúng theo gốc: 22,76Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng khác: 21,88

6

Mã ngành/ chuyên ngành: 7320201Tên ngành/ chuyên ngành: tin tức - Thư viện
Tổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn tổ vừa lòng gốc: 22,56Điểm chuẩn tổ thích hợp khác: 21,68

7

Mã ngành/ siêng ngành: 7320205Tên ngành/ chăm ngành: cai quản thông tin
Tổ hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ vừa lòng gốc: 25,17Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo khác: 23,41

8

Mã ngành/ siêng ngành: 7320305Tên ngành/ chuyên ngành: bảo tàng học
Tổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng gốc: 21,64Điểm chuẩn tổ hợp khác: 20,76

9

Mã ngành/ siêng ngành: 7229040ATên ngành/ chăm ngành: văn hóa học - nghiên cứu văn hóa
Tổ vừa lòng gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng gốc: 23,65Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng khác: 22,77

10

Mã ngành/ chuyên ngành: 7229040BTên ngành/ chăm ngành: văn hóa học - văn hóa truyền thông
Tổ hợp gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng gốc: 27,49Điểm chuẩn chỉnh tổ phù hợp khác: 26,61

11

Mã ngành/ siêng ngành:7229040CTên ngành/ chăm ngành: văn hóa truyền thống học - văn hóa đối ngoại
Tổ thích hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hợp gốc: 27,00Điểm chuẩn tổ đúng theo khác: 26,12

12

Mã ngành/ chuyên ngành: 7220112ATên ngành/ chăm ngành: văn hóa truyền thống các DTTS vn - tổ chức triển khai và làm chủ văn hóa vùng DTTSTổ thích hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ phù hợp gốc: 20,64Điểm chuẩn tổ vừa lòng khác: 19,76

13

Mã ngành/ siêng ngành: 7220112BTên ngành/ chuyên ngành: văn hóa truyền thống các DTTS nước ta - tổ chức và quản lý du kế hoạch vùng DTTSTổ thích hợp gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp gốc: 21,37Điểm chuẩn tổ thích hợp khác: 20,49

14

Mã ngành/ siêng ngành: 7229042ATên ngành/ siêng ngành: thống trị văn hóa -Chính sách văn hóa truyền thống và cai quản nghệ thuật
Tổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo gốc: 22,67Điểm chuẩn tổ thích hợp khác: 21,79

15

Mã ngành/ chuyên ngành: 7229042CTên ngành/ chuyên ngành: quản lý văn hóa - chế độ văn hóa và quản lý nghệ thuật
Tổ hòa hợp gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp gốc: 22,42Điểm chuẩn tổ phù hợp khác: 21,54

16

Mã ngành/ chăm ngành: 7229042ETên ngành/ chăm ngành: cai quản văn hóa - tổ chức triển khai sự kiện văn hóa
Tổ hòa hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hòa hợp gốc: 27,30Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo khác: 27,30

17

Mã ngành/ siêng ngành: 7810101ATên ngành/ siêng ngành: du lịch - văn hóa du lịch
Tổ hòa hợp gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp gốc: 24,30Điểm chuẩn chỉnh tổ hợp khác: 23,42

18

Mã ngành/ siêng ngành: 7810101BTên ngành/ siêng ngành: phượt - Lữ hành, giải đáp du lịch
Tổ hợp gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng gốc: 25,82Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng khác: 24,94

19

Mã ngành/ chuyên ngành: 7810101CTên ngành/ chăm ngành: du lịch - hướng dẫn du ngoạn Quốc tếTổ vừa lòng gốc: D01Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp gốc: 23,17Điểm chuẩn tổ hòa hợp khác:

Điểm chuẩn Đại Học văn hóa truyền thống Xét tuyển chọn Theo học tập Bạ thpt Năm 2023

Điểm chuẩn chỉnh Trúng Tuyển Theo Hình Thức học Bạ trung học phổ thông Các Ngành Như sau:

STTTHÔNG TIN NGÀNH
1Mã ngành/ chăm ngành: 7220201Tên ngành/ chăm ngành: ngữ điệu Anh
Tổ phù hợp gốc: D01Điểm chuẩn chỉnh tổ hợp gốc: 27,66Điểm chuẩn tổ hợp khác:
2
Mã ngành/ chăm ngành: 7810103Tên ngành/ chăm ngành: quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hòa hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hòa hợp gốc: 26,61Điểm chuẩn tổ phù hợp khác: 25,73
3Mã ngành/ siêng ngành: 7380101Tên ngành/ siêng ngành: Luật
Tổ hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hợp gốc: 27,54Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp khác: 26,66
4Mã ngành/ chăm ngành: 7320101Tên ngành/ siêng ngành: Báo chí
Tổ phù hợp gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ hợp gốc: 28,27Điểm chuẩn tổ thích hợp khác: 27,39
5Mã ngành/ siêng ngành: 7320402Tên ngành/ chăm ngành: marketing xuất bạn dạng phẩm
Tổ hòa hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hợp gốc: 22,76Điểm chuẩn chỉnh tổ phù hợp khác: 21,88
6Mã ngành/ chuyên ngành: 7320201Tên ngành/ siêng ngành: thông tin - Thư viện
Tổ phù hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ vừa lòng gốc: 22,56Điểm chuẩn tổ hòa hợp khác: 21,68
7Mã ngành/ chuyên ngành: 7320205Tên ngành/ chăm ngành: quản lý thông tin
Tổ hòa hợp gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp gốc: 25,17Điểm chuẩn tổ thích hợp khác: 23,41
8Mã ngành/ siêng ngành: 7320305Tên ngành/ chăm ngành: kho lưu trữ bảo tàng học
Tổ phù hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ đúng theo gốc: 21,64Điểm chuẩn tổ vừa lòng khác: 20,76
9
Mã ngành/ siêng ngành: 7229040ATên ngành/ siêng ngành: văn hóa truyền thống học - nghiên cứu văn hóa
Tổ hòa hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ thích hợp gốc: 23,65Điểm chuẩn chỉnh tổ hợp khác: 22,77
Mã ngành/ chuyên ngành: 7229040BTên ngành/ chuyên ngành: văn hóa học - văn hóa truyền thống truyền thông
Tổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp gốc: 27,49Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp khác: 26,61
Mã ngành/ siêng ngành:7229040CTên ngành/ siêng ngành: văn hóa truyền thống học - văn hóa truyền thống đối ngoại
Tổ thích hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hòa hợp gốc: 27,00Điểm chuẩn tổ phù hợp khác: 26,12
Mã ngành/ siêng ngành: 7220112ATên ngành/ chuyên ngành: văn hóa truyền thống các DTTS việt nam - tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTSTổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp gốc: 20,64Điểm chuẩn chỉnh tổ phù hợp khác: 19,76
Mã ngành/ chăm ngành: 7220112BTên ngành/ chăm ngành: văn hóa truyền thống các DTTS việt nam - tổ chức triển khai và quản lý du lịch vùng DTTSTổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ hợp gốc: 21,37Điểm chuẩn tổ thích hợp khác: 20,49
Mã ngành/ chuyên ngành: 7229042ATên ngành/ siêng ngành: thống trị văn hóa -Chính sách văn hóa truyền thống và làm chủ nghệ thuật
Tổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn tổ hợp gốc: 22,67Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp khác: 21,79
Mã ngành/ chăm ngành: 7229042CTên ngành/ chăm ngành: làm chủ văn hóa - chế độ văn hóa và thống trị nghệ thuật
Tổ đúng theo gốc: C00Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo gốc: 22,42Điểm chuẩn tổ hòa hợp khác: 21,54
Mã ngành/ chuyên ngành: 7229042ETên ngành/ chăm ngành: cai quản văn hóa - tổ chức sự khiếu nại văn hóa
Tổ vừa lòng gốc: C00Điểm chuẩn tổ đúng theo gốc: 27,30Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo khác: 27,30
17Mã ngành/ chăm ngành: 7810101ATên ngành/ chăm ngành: phượt - văn hóa truyền thống du lịch
Tổ thích hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ vừa lòng gốc: 24,30Điểm chuẩn tổ phù hợp khác: 23,42
18
Mã ngành/ chuyên ngành: 7810101BTên ngành/ chăm ngành: du ngoạn - Lữ hành, chỉ dẫn du lịch
Tổ phù hợp gốc: C00Điểm chuẩn tổ hợp gốc: 25,82Điểm chuẩn tổ phù hợp khác: 24,94


Xem thêm: Bệnh Viêm Ruột Hoại Tử Ở Gà Là Gì? Cách Điều Trị Và Phòng Tránh

Mã ngành/ chăm ngành: 7810101CTên ngành/ chăm ngành: du lịch - hướng dẫn du ngoạn Quốc tếTổ hợp gốc: D01Điểm chuẩn tổ đúng theo gốc: 23,17Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp khác:

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn Hóa tp. Hà nội Xét tuyển chọn Theo Điểm Thi thpt 2022

Điểm chuẩn mới tuyệt nhất của trường Đại học Văn Hoá mới nhất hiện nay. Ngưỡng điểm chuẩn chỉnh của trường trường đoản cú 15. Dưới đây là cụ thể về điểm chuẩn của từng ngành ứng với các chuyên ngành nắm thể:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 33.18

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 26.50

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 26.50

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Điểm chuẩn: 26.50

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Điểm chuẩn: 23.25

Thông tin -Thư viện

Mã ngành: 7320201

Điểm chuẩn: 23

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Điểm chuẩn: 25.75

Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Điểm chuẩn: 21.75

Nghiên cứu vãn văn hóa

Mã ngành: 7229040A

Điểm chuẩn: 24.20

Văn hóa truyền thông

Mã ngành: 7229040B

Điểm chuẩn: 26.00

Văn hóa đối ngoại

Mã ngành: 7229040C

Điểm chuẩn: 25.50

Tổ chức và cai quản văn hóa vùng DTTS

Mã ngành: 7220112A

Điểm chuẩn: 22.45

Tổ chức và thống trị du kế hoạch vùng DTTS

Mã ngành: 7220112B

Điểm chuẩn: 22.50

Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Mã ngành: 7229042A

Điểm chuẩn: 23.25

Quản lý di sản văn hóa

Mã ngành: 7229042C

Điểm chuẩn: 23.50

Tổ chức sự kiện văn hóa

Mã ngành: 7229042E

Điểm chuẩn: 25.75

Văn hóa du lịch

Mã ngành: 7810101A

Điểm chuẩn: 25.00

Lữ hành, gợi ý du lịch

Mã ngành: 7810101B

Điểm chuẩn: 26.00

Hướng dẫn du ngoạn Quốc tế

Mã ngành: 7810101C

Điểm chuẩn: 31.85

Điểm chuẩn Xét Theo học tập Bạ Đại học tập Văn Hóa hà thành 2022

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Tổ phù hợp xét: A00, D01 - C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 37

Quản trị dịch vụ thương mại và du lịch lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ phù hợp xét: A00, D01 - C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5

Luật

Mã ngành: 7380101

Tổ hợp xét: A00, D01 - C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5

Kinh doanh suất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 24 - C00: 25

Thông tin thư viện

Mã ngành: 7320101

Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 23 - C00: 24

Quản lí thông tin

Mã ngành: 7320205

Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 25.5 - C00: 26.5

Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 22 - C00: 23

Văn hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa

Mã ngành: 7229040A

Tổ hòa hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 25 - C00: 26

Văn hóa học - văn hóa truyền thống truyền thông

Mã ngành: 7229040B

Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 29 - C00: 30

Văn hóa học văn hóa đối ngoại

Mã ngành: 7229040C

Tổ hòa hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 27.5 - C00: 28.5

Văn hóa các DTTS việt nam - tổ chức và cai quản lí văn hóa vùng DTTS

Mã ngành: 7220112A

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 21 - C00: 22

Văn hóa những DTTS nước ta – tổ chức và quản lí du ngoạn vùng DTTS

Mã ngành: 7220112B

Tổ hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 21 - C00: 22

QLVH - chế độ văn hóa và quản lí nghệ thuật

Mã ngành: 7229042A

Tổ hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 24 - C00: 25

QLVH - quản lí di sản văn hóa

Mã ngành: 7229042C

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 24 - C00: 25

QLVH - tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hóa

Mã ngành: 7229042E

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 28.25 - C00: 29.25

Du lịch - văn hóa du lịch

Mã ngành: 7810101A

Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 26.5 - C00: 27.5

Du lịch - Lữ hành, gợi ý du lịch

Mã ngành: 7810101B

Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 27.5 - C00: 28.5

Du định kỳ - hướng dẫn du ngoạn quốc tế

Mã ngành: 7810101C

Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 34.25

Kết luận: Trên đấy là thông tin list điểm chuẩn chỉnh Đại HọcVăn Hóa hà nội mới nhấtdo Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan: